SMO VAŠ PARTNER PRI POSLOVANJU

Kontakt

O nas?

Podjetje opravlja računovodsko-finančne storitve za druga podjetja, samostojne podjetnike in društva. Storitve opravlja gospa Mateja Majcenič, ki ima v tej branži več-letne izkušnje. Dobro urejeno računovodstvo je temelji kamen vsakega podjetja, saj poskrbi za pregledno, jasno in zanesljivo urejene poslovne knjige ter hkrati obvaruje pred sprejemanjem napačnih poslovnih odločitev. Te morajo biti prave in pravočasne. Podlaga za to so ustrezna strokovna usposobljenost, dobro poznavanje poslovanja naročnika in hitra ter stalna medsebojna komunikacija. Naš računovodski servis vam zato nudi celovit in sodoben pristop k finančni funkciji.

Storitve

Aktivno spremljanje poslovanja naročnika

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Obveščanje o ključnih zakonskih spremembah

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Informiranje o medletnem poslovnem izidu

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Svetovanje pri investicijskih odločitvah ter racionalizaciji poslovanja.

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vodenje glavne knjige in dnevnika glavne knjige (temeljne poslovne knjige)

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljevObračun zamudnih obresti, izdelava opominov, potrjevanje stanj s kupci in dobavitelji, sodelovanje pri izterjavah

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Obračun zamudnih obresti, izdelava opominov, potrjevanje stanj s kupci in dobavitelji, sodelovanje pri izterjavah

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vodenja analitičnih evidenc stroškov, odhodkov in prihodkov

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Obračun davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Sodelovanje pri davčnih in revizijskih pregledih

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Izdelava letnih poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov ter pojasnila in razkritja)

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Izdelava konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov in letnih poročil

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Izdelava medletnih poročil glede na potrebe stranke

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Izdelava davčnih obračunov in z njimi povezano poročanje

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Poročanja za potrebe statistike in poslovanja s tujino

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Svetovanje pri izbiri primernih računovodskih usmeritev

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Kje na najdete?

Naslov

Brengova 43A, 2236 Cerkvenjak

Telefon

040 883 998

Delovni čas

Ponedeljek - Petek: 7.00 - 15.00

phone-handsetmap-markercalendar-fullcheckmark-circle